ARTEMIC

THE FIRST NATURAL SUPPLEMENT CLINICALLY PROVEN TO IMPROVE SYMPTOMS OF A CYTOKINE STORM*

* As noticeable for example with Covid 19, Influenza, Pneumonia and ARDS

ARTEMIC

TERWIJL DE STRIJD TEGEN DE PANDEMIE VAN ONS LEVEN AANHOUDT, HEBBEN GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN OVER DE HELE WERELD ONDERSTEUNING NODIG. ARTEMIC™ IS HET EERSTE VOEDINGSSUPPLEMENT WAARVAN KLINISCH IS BEWEZEN DAT HET CYTOKINESTORMSYMPTOMEN TEST VAN VERSLECHTERING

ARTEMIC HEEFT EEN ONBEPERKT POTENTIEEL ALS EEN ALLEDAAGSE BEHANDELING DIE ZOWEL THUIS ALS IN EEN KLINISCHE OMGEVING KAN WORDEN INGENOMEN. DOOR TE VOORKOMEN DAT HET CYTOKINESTORMEFFECT HET LICHAAM VAN EEN PATIËNT TEISTERT, BELOOFT ARTEMIC EEN WAARDEVOL WAPEN TE ZIJN TEGEN EEN BREED SCALA VAN DE ZIEKTEN DIE DE MENSELIJKE GEZONDHEID BEDREIGEN

ARTEMIC RESCUE – KLINISCH GETEST OM DE ONTSTEKING VAN CELWEEFSEL EFFECTIEF TE VERMINDEREN EN DE GEÏNCUBEERDE PRODUCTIE VAN DE CYTOKINEN DIE ONGECONTROLEERDE ONTSTEKING VEROORZAKEN TE VOORKOMEN.

BELANGRIJKE MEDEDELING – UITSLUITEND VOOR EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE DOELEINDEN.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE DOELEINDEN. HET IS UITDRUKKELIJK GEEN MEDISCH ADVIES OF ENIGE SUGGESTIE OVER HOE EEN PRODUCT OF INGREDIËNT WAARNAAR WORDT VERWEZEN KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN ZIEKTE, PIJN, MISVORMING, VERWONDING, OF LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE AANDOENING TE VOORKOMEN, TE BEHANDELEN OF TE GENEZEN. ALLEEN EEN BEVOEGD BEROEPSBEOEFENAAR IN DE GEZONDHEIDSZORG (BIJV. ARTS, APOTHEKER) KAN BEHANDELINGEN AANBEVELEN OF VOORSCHRIJVEN DIE BEDOELD ZIJN OM EEN ZIEKTE, AANDOENING OF CONDITIE TE BEHANDELEN OF TE VOORKOMEN. ALS U WEET OF DENKT DAT U BESMET BENT MET SARS-COV-2 EN IN HET BIJZONDER ALS U LIJDT AAN. MOGELIJKE SYMPTOMEN VAN CYTOKINESTORM, NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET EEN BEVOEGDE GEZONDHEIDSWERKER VOOR ADVIES OF BEHANDELING.

ZEER EFFECTIEF IN EEN
LAGE DOSERING

STUDIES HEBBEN AANGETOOND DAT DE ARTEMIC INGREDIENTEN DE VOLGENDE EFFECTEN HEBBEN

Ontstekingsremmend

Vermindert ontstekingen, ook door het cytokine storm effect

Mitochondriale functie

Versterkt en reguleert de mitochondriale functie, waardoor de nawerkingen zoals gezien in (bijvoorbeeld) Long COVID-19 worden verminderd

Antimicrobieel

Voorkomt extra infectie door bacteriën

Immunomodulerend

Versterkt de immuunrespons van het lichaam en voorkomt het ontstaan van het soms dodelijke cytokine-stormeffect

Voorkomt bloedstolling

OP BEWIJS GEBASEERD:

Er zijn 127,959 onderzoeken naar Vitamine C*
Er zijn 46,634 ondererzoeken naar Curcumine*
Er zijn 26,819 onderzoeken naar Artemisia*
Er zijn 2,222 onderzoeken naar Boswellia Serrata*

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Formulering

Een baanbrekend nieuw supplement heeft klinisch aangetoond dat het beschermt tegen de ergste symptomen van cytokinestormen. Fase II klinische onderzoeken, die zeer effectief zijn met slechts een kleine dosering, bevestigen dat deze volledig natuurlijke formulering kan voorkomen dat de toestand van een patiënt verslechtert en de toestand van de patiënt aanzienlijk verbetert na 2 dagen behandeling.

Tot nu toe heeft elk nieuw geval van een cytokinestorm de kans vergroot dat het gezondheidszorgsysteem overbelast raakt en dat patiënten niet langer toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben.Met de steun van ArtemiC Rescue™, een baanbrekende supplement ontwikkeld door MGC Pharmaceuticals en aangedreven door de gepatenteerde MyCell™-technologie van Swiss PharmaCan, zullen mensen de behoefte aan aanvullende medische ondersteuning en het risico om levensbedreigend te worden verminderen.

ArtemiC is een revolutionair voedingssupplement dat de krachtige antivirale eigenschappen van vier natuurlijke ingrediënten samenvoegt. Om de strijd rechtstreeks naar de cellen te brengen en ervoor te zorgen dat het lichaam elke druppel van de formulering gebruikt, maakt het gebruik van gepatenteerde MyCell™-technologie om de biologische beschikbaarheid en cellulaire absorptie te verhogen.

100% PURE EN NATUURLIJKE ACTIEVE INGREDIENTEN

KLINISCH BEWEZEN

HOOG EFFECTIEF IN EEN KLEINE DOSERING

ARTEMIC HEEFT AANGETOOND DE SYMPTOMEN VAN DE CYTOKINE-STORM TE VERMINDEREN – DE VOORUITGANG OP MEERDERE MANIEREN TE VERKLEINEN EN TE BELEMMEREN.

WANNEER HET IMMUUNSYSTEEM OVERREAGEERT OP EEN VIRUS, KAN HET GEVAARLIJKER ZIJN DAN HET VIRUS ZELF

HOE HET WERKT

Huidig onderzoek suggereert dat ons eigen immuunsysteem de oorzaak kan zijn van de ernstige ziekte die sommige patiënten ervaren na een cytokinestorm. Dit is te wijten aan de overreactie van het immuunsysteem die meer problemen veroorzaakt dan het virus zelf.

Sinds de SARS-epidemie van 2003 weten we dat een aanzienlijk aantal sterfgevallen in verband met een virusinfectie kan worden herleid tot een fenomeen dat bekend staat als de cytokinestorm. Dit gebeurt wanneer de replicatie van het virus in het lichaam leidt tot een buitensporige ontstekingsreactie. Cytokinen zijn biologische chemische stoffen die worden gebruikt om celbanen en de communicatie tussen cellen te stimuleren. Hun belangrijkste taak is het immuunsysteem een signaal te geven om een infectie te bestrijden. Sommige cytokinen zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw bloed gemakkelijker stolt, terwijl andere helpen bij de productie van antilichamen.

Wanneer echter een overmaat van de chemische stoffen die verantwoordelijk zijn voor het controleren van uw ontstekingsreactie vrijkomt, kan een cytokinestorm optreden, die hoge niveaus van ontsteking veroorzaakt op hun plaats in het lichaam. Dit leidt tot een cascade-effect dat uiterst gevaarlijk en in sommige gevallen zelfs dodelijk kan zijn.

Het cytokinestormeffect wordt nu verantwoordelijk geacht voor het onevenredig grote aantal gezonde jonge volwassenen dat stierf tijdens de Spaanse griepepidemie van 1918, evenals sterfgevallen als gevolg van onder meer de vogelgriep H5N1 en het hantavirus pulmonaal syndroom. Het is geen ziekte op zich, maar een ernstig medisch probleem dat extreme schade kan veroorzaken, soms zelfs leidend tot orgaanfalen en de dood. ArtemiC is speciaal ontwikkeld om dit probleem aan te pakken, door je lichaam te helpen de symptomen van de ziekte zelf te bestrijden en tegelijkertijd de overreactie te blokkeren die de situatie snel kan doen verslechteren.

 

KLINISCH BEWEZEN

IN EEN FASE II GECONTROLEERDE KLINISCHE STUDIE TER EVALUATIE VAN HET EFFECT VAN ARTEMIC™ BIJ PATIËNTEN BIJ WIE EEN CYTOKINESTORM IS VASTGESTELD

ArtemiC is getest op veiligheid en werkzaamheid in een dubbelblind, placebogecontroleerd klinisch onderzoek met 50 patiënten bij wie cytokinestorm was vastgesteld. In een fase II klinische studie verbeterde ArtemiC statistisch het herstel van cytokinestorm patiënten. Alle patiënten hadden een bevestigde cytokinestorm, waren in een stabiele, matige toestand in het ziekenhuis opgenomen en waren tussen de 40 en 75 jaar oud.

Aan het eind van het twee weken durende onderzoek vertoonden 100% van de patiënten in de behandelingsgroep verbetering. Binnen 15 dagen na de follow-up waren ze allemaal volledig hersteld. Geen enkele patiënt in de behandelingsgroep had bijkomende medische interventie nodig en er werden geen bijwerkingen van de behandeling vastgesteld.

Degenen die werden behandeld met ArtemiC toonden:

 • 100% voldeed aan alle primaire en secundaire eindpunten van de FDA
 • Verbeterd klinisch herstel
 • Verbetering van symptomen en pijn
 • Sneller algemeen herstel
 • Geen behoefte aan bijkomende medische hulp (IC, beademing).

Schema klinische proef

ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND

In deze studie wordt een scoresysteem, NEWS2* genaamd, gebruikt om de symptomen van cytosinestorm te beoordelen om te zien of de toestand van de patiënt verslechtert. Als de toestand verslechtert, hebben patiënten mogelijk intensievere zorg nodig.

De NEWS2 score van 18 van de 33 (60%) patiënten die behandeld werden met ArtemiC bleef stabiel gedurende het onderzoek. Van deze patiënten met een stabiele score hadden er 13 de laagst mogelijke score (0) en bleven gedurende het onderzoek op die score. Bij 12 van de 33 met ArtemiC behandelde patiënten verbeterde de NEWS2 score na verloop van tijd. Slechts 3 (9%) van de met ArtemiC behandelde patiënten vertoonden dus een verslechtering van de NEWS2 scores op enig moment tijdens de studie. Daarentegen hadden 6 van de 17 patiënten (35%) die werden behandeld met de placebospray een verslechtering van de NEWS2 scores in de loop van de tijd.

Het diagram “ArtemiC Effect” toont de gemiddelde NEWS2 scores van patiënten die behandeld zijn met ArtemiC (groene lijn) en van patiënten die behandeld zijn met de placebospray (magenta lijn). Gemiddeld zijn de scores verbeterd (gedaald) gedurende de 15 dagen na de ArtemiC behandeling en verslechterd (gestegen) na de placebo behandeling.

 

*National Early Warning Score (NEWS) – Bepaalt de mate van ziekte van een patiënt en zet aan tot ingrijpen in de kritieke zorg.

 

ARTEMIC EFFECT DIAGRAM

ZUURSTOFGEHALTE IN HET BLOED

Aan het begin van de studie, toen de patiënten voor het eerst in het ziekenhuis werden opgenomen, hadden 11 van de 33 patiënten (33%) die met ArtemiC zouden worden behandeld, abnormale zuurstofgehaltes in het bloed. Negen dagen na de behandeling had slechts 1 van de 33 patiënten (3%) nog steeds abnormale zuurstofgehaltes in het bloed. Daarentegen hadden aan het begin van de studie 7 van de 17 patiënten (41%) die de placebobehandeling zouden krijgen, abnormale zuurstofgehaltes. Negen dagen na het begin van de behandeling hadden nog steeds 4 van de 17 patiënten (24%) abnormale zuurstofgehaltes in hun bloed.

 

PATIËNTEN MET EEN ABNORMAAL ZUURSTOFGEHALTE IN HET BLOED

Sommige patiënten in elke behandelingsgroep hadden zuurstofondersteuning nodig. De patiënten die met ArtemiC waren behandeld, hadden veel minder lang zuurstof nodig dan de patiënten die met placebo werden behandeld. De patiënten die met ArtemiC waren behandeld, hadden gemiddeld 2,5 dagen zuurstofondersteuning nodig. De patiënten die werden behandeld met placebospray hadden gemiddeld 7,5 dagen zuurstofondersteuning nodig.

Twee van de 17 met placebo behandelde patiënten leden aan een ernstige verslechtering van hun gezondheidstoestand en hadden mechanische beademing nodig. Bij geen van de 33 met ArtemiC behandelde patiënten was mechanische beademing nodig.

GEMIDDELD AANTAL DAGEN VOOR ZUURSTOFONDERSTEUNING

PATIËNTEN MET MECHANISCHE BEADEMING

POWERED BY
MYCELL™ TECHNOLOGIE
PURE BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID

Vier actieve ingrediënten maken ArtemiC tot een effectieve antivirale behandeling, maar ze hebben één grote tekortkoming gemeen: ze hebben allemaal een slechte biologische beschikbaarheid bij orale inname.

 • De biologische beschikbaarheid van vitamine C is minder dan 50% bij hogere doses, terwijl orale toediening zelfs in grote hoeveelheden de bloedconcentratie niet boven 22 mM kan brengen.
 • Boswellia Serrata heeft een lage orale biologische beschikbaarheid omdat het lipofiel van aard is en onoplosbaar is in de darmvloeistof.
 • Curcumine heeft een zeer geringe biologische beschikbaarheid, waarbij in veel studies lage of zelfs ondetecteerbare concentraties in het bloed worden aangetoond als gevolg van de slechte absorptie, het snelle metabolisme, de chemische instabiliteit en de snelle systemische eliminatie.

Dat is waar onze bekroonde, gepatenteerde technologie om de hoek komt kijken. Het MyCell™-afgiftesysteem verhoogt de effectiviteit van de ingrediënten die in ArtemiC worden gebruikt, waardoor het supplement het lichaam beter kan helpen in de strijd tegen cytosinestorm en andere virusinfecties.

BOTANISCH EXTRACT

BOTANISCH EXTRACT IN WATER

EMULSIE

MYCELL INGEKAPSELD BOTANISCH EXTRACT

MyCell maakt het mogelijk een “huid” rond vette substanties te leggen, waardoor de actieve bestanddelen rechtstreeks door de lichaamscellen kunnen worden opgenomen. ArtemiC is dus in perfecte harmonie met het lichaam, efficiënt en uniek, niet alleen als formulering, maar ook als technologie. De ingekapselde druppeltjes richten zich tot de cel en dringen door tot het celmembraan voor een onmiddellijke absorptie, die veroorzaakt wordt door:

 • 100% oplosbaarheid in water
 • Bescherming van actieve bestanddelen tegen maagvocht
 • Hoogste biologische beschikbaarheid
  • Sublinguale en intestinale absorptie
  • Geen eerste-pas-effect lever
 • Hoogste en snelste bioactiviteit (cellulaire absorptie)

VIER INGREDIËNTEN ZIJN SAMENGEBRACHT IN EEN INTELLIGENTE, UITERST DOELTREFFENDE FORMULERING DIE DE GEVOLGEN VAN HET COVID-19-VIRUS VOOR HET MENSELIJK LICHAAM KAN AANPAKKEN

ALLES PUUR EN NATUURLIJK

VERVAARDIGD UIT ZORGVULDIG GESELECTEERDE PLANTENDELEN VAN CURCUMA LONGA, ARTEMISIA EN BOSWELLIA SERRATA
VERSTERKT MET VITAMINE C

 • Curcumine: Antivirale activiteit komt van de remming van kritische stappen in de virale replicatie, binding van het virus aan de gastheercel en het genoom Curcumine detecteert ontstekingen in het lichaam en is een krachtig ontstekingsremmend middel, dat tevens een antioxiderende capaciteit creëert.

 

 • Boswellia Serrata: Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat de stoffen in de hars van wierook een aanzienlijk potentieel hebben als behandeling voor ziekten en virale Bijvoorbeeld, Boswellia Serrata dringt de cellen binnen en doodt de vreemde indringers die infectie veroorzaken.

 

 • Artemisia L.: vertoont ontstekingsremmende, antioxiderende, krampstillende, antimicrobiële, insectendodende, antimalaria-, schimmelwerende en antioxiderende eigenschappen.

 

 • Vitamine C: Verbetert de immuunrespons van het lichaam en beschermt tegen vreemde indringers.
Curcuma – Vitamine C – Artemisia – Boswellia Serrata

ARTEMIC RESCUE

VOEDINGSSUPPLEMENT

Emulsie op waterbasis, orale spray

RESCUE: voor ACUTE IMMUNE ONDERSTEUNING
 • INGREDIËNTEN

  Water, vitamine C (L-ascorbinezuur), Curcuma longa L. extract (wortelstok), Arabische gom, Boswellia serrata extract (stam, takken), artemisinine, kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.

 • DOSERING

  2 x per dag 5 verstuivingen per keer (5 x 200 µl)

 • VOLUME

  5 ml VERSTERKTE FORMULATIE

ARTEMIC SUPPORT

VOEDINGSSUPPLEMENT

Emulsie op waterbasis, orale druppels

SUPPORT – voor DAGELIJKS IMMUNE ONDERSTEUNING
 • INGREDIËNTEN

  Water, vitamine C (L-ascorbinezuur), extract van Curcuma Longa L (wortelstok), Arabische gom, extract van Boswellia Serrate (stam, takken), natriumbenzoaat, kaliumsorbaat.

 • DOSERING

  2 x per dag 10 druppels per keer (2 x 0,5 ml)

 • VOLUME

  30 ml VERSTERKTE FORMULATIE